Welkom op de website van Landgoed Valkenstijn

 

Welkom op de website van Landgoed Valkenstijn.

Landgoed Valkenstijn is een groene oase van bijna 10 hectare in het centrum van Assen-Oost met oude bomen, lanen, houtwallen en grote weides. Het is de kern van een ooit groter landgoed, Vredeveld geheten, dat rond 1650 werd gesticht.

Landgoed Valkenstijn, het groene hart van Assen-Oost, heeft voor velen in onze wijk meerwaarde. Veel buurtbewoners beleven er plezier aan. Behalve het plezier van pumptrack, dierenweide, hondenspeelplaats en kindertuin, genieten ook veel mensen van de natuur in de grote “voortuin van Assen-Oost”. Er zijn altijd wel wandelaars met of zonder hond op het landgoed. Onlangs was er nog een spontaan zang en gitaar concert, er passeren vaak hardlopers, er zijn regelmatig groepen schoolkinderen om buiten te zijn en we zien ook fitness beoefenaars op het landgoed. Kortom, er zijn veel gebruikers van ons landgoed en Valkenstijn voorziet duidelijk in een behoefte.

Om alle mensen te kunnen laten blijven genieten van Valkenstijn moet het landgoed onderhouden worden. Het blijft immers niet vanzelf zo mooi als het nu is. Enige tijd geleden werd Valkenstijn nog als onveilig en als wildernis ervaren. Gelukkig is dat nu anders. Het gras wordt gemaaid, de paden worden onderhouden, er zijn bankjes en prullenmanden die geleegd worden, bomen worden gesnoeid, opslag wordt verwijderd en er wordt voor nieuwe aanplant gezorgd. Dat alles gaat niet vanzelf.

Het landgoed wordt nu onderhouden door de gemeente, door medewerkers van Cosis en door vrijwilligers uit de buurt. De gemeente zorgt voor datgene waar zware machines voor nodig zijn, Cosis maait voornamelijk het gras in de boomgaarden en de vrijwilligers doen al het andere. De verdeling van werkzaamheden gebeurt in goed overleg. De vrijwilligers doen dit al een tiental jaren. Het is begonnen als burgerinitiatief en is uitgegroeid tot burgerparticipatie. Er is een stichting “Landgoed Valkenstijn” opgericht en de werkzaamheden worden uitgevoerd door de “groengroep”, die twee keer per maand aan het werk gaan. We verzamelen bij de Dierenweide, daar waar ook al onze gereedschappen staan opgeslagen. We hebben er plezier in om dan met elkaar aan de slag te gaan. We doen niet zo maar wat, maar er ligt een beleidswerkplan aan ten grondslag dat is opgesteld door Landschapsbeheer Drenthe. Hierin nemen de structuur van het landgoed en de biodiversiteit een belangrijke plaats in.

De doel van de stichting is “de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarde van het landgoed te behouden en te versterken”. Dit betekent dat behalve het onderhoud ook de ontwikkeling van het landgoed aan de orde komt. Deze ontwikkeling is in de afgelopen jaren gerealiseerd door het landgoed te voorzien van een duiventil, een landschappelijk kunstwerk, een monumentaal hek en herstel van het “koetsenrondje” bij de “huisplaats”. De stichting heeft een website, communiceert via facebook en publiceert jaarlijks een jaarverslag

 

NIEUWS 

Plantactie Plan Boom op Landgoed Valkenstijn

Vrijwilligers hebben vandaag verschillende bomen en struiken op Landgoed Valkenstijn in Assen aangeplant. Het plantgoed was beschikbaar gesteld door Plan Boom Drenthe en mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe....

Jaarverslag 2020

Dit jaar delen we leuke en minder leuke zaken in ons jaarverslag. Veel leesplezier gewenst! Jaarverslag-2020-ValkenstijnDownload

Dinsdag 9 april hebben we een exacte kopie van de tweede gevelsteen geplaatst in de voormalige gang van het landhuis. Deze steen zat in de voormalige oostgevel van het landhuis. Deze steen herinnert aan het tweede huwelijk van de eerste eigenaar Zeino Joachim van...

Jaarverslag Stichting Landgoed Valkenstijn 2018

In dit jaaroverzicht krijgt u een indruk van de activiteiten van dit jaar. Klik hier voor het jaarverslag (PDF)

Beheerplan en beleidsadvies voor Landgoed Valkenstijn

Het beheerplan en beleidsadvies voor Landgoed Valkenstijn staat online. Klik hier om het document te lezen (PDF)

Natuurwerkdag 2018 op Valkenstijn

Op 3 november is het weer tijd voor de natuurwerkdag op Valkenstijn. Vorig jaar hebben we bloembollen gepland. Vanwege het grote succes en het prachtige resultaat hebben we besloten om dit jaar weer (nog meer!) bollen te planten. Ook meedoen? Dat kan! Ga naar...

Burgemeester

Op zes juli j.l. onze burgemeester Marco Out, langs geweest om te zien wat de vrijwilligers allemaal doen op het landgoed Valkenstijn. En zoals te zien is op de foto's heeft hij dapper mee gedaan, ook al had hij niet juiste kleding aan i.v.m. zijn volgende afspraak....

De Nieuwe Drentse Volksalmanak is uit!

Dit jaarboek voor geschiedenis en archeologie heeft al een lange traditie. De nieuwe Drentse Volksalmanak is de opvolger van de Drentsche Volksalmanak (1837-1851) en verschijnt al sinds 1883. Deze almanak is in de loop der jaren uitgegroeid tot het historisch en...

Symboliek van het grafmonument op Valkenstijn.

Het doodshoofd: Symbool van de kortstondigheid van het aardse leven De slang die in zijn staart bijt; Ouroboros en staat voor eeuwigheid De omgekeerde Toortsen: Het uitgedoofde leven De zandloper; het symbool van de kortstondigheid van dit leven en het onvermijdelijk...

Natuurwerkdag 2017

Natuurwerkdag 2017 Op zaterdag 4 november 2017 werd door heel Nederland de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het groen georganiseerd! Vrijwilligers gaven het landschap dan een onderhoudsbeurt. De Natuurwerkdag is een initiatief van LandschappenNL. Klik...

Ook meehelpen met de Groengroep?

Ook elke eerste en tweede week van de maand meehelpen met de groengroep? Klik hier voor meer informatie.

Social Media | Contact

Via Instragram #valkenstijn kunt u foto’s vinden van bezoekers van Valkenstijn.