Het doodshoofd: Symbool van de kortstondigheid van het aardse leven
De slang die in zijn staart bijt; Ouroboros en staat voor eeuwigheid
De omgekeerde Toortsen: Het uitgedoofde leven

De zandloper; het symbool van de kortstondigheid van dit leven en het
onvermijdelijk naderende stervensuur.

De vleugels: het leven vervliegt bij dag en nacht, bij goed en kwaad.
De krans: De lauwerkrans van laurierbladeren is door de groenblijvende bladeren
symbool van onvergankelijkheid en eeuwig leven.

Het kruis: een Latijns of christelijk kruis, symbool voor verzoening, synthese
tussen hemel, aarde en de vierwindrichtingen. Tevens de verzoening tussen god
en de mensen.

De afgebroken stammen: Een gebroken leven met veel tegenspoed.